Velkommen til bilens tekniske verden / Bøker og arbeidshefter

Bøker og arbeidshefter

Bøker og arbeidshefter

Lærebøker for kunnskapsløftet VG2 Kjøretøy

Det er utviklet 4 lærebøker som er inndelt i følgende fag etter læreplanen for VG2 kjøretøy.

  Nettbutikk

 

 

Vi aksepterer:

  1. Motorteknikk og motorstyringer  
  2. Bremser, drivverk og understell
  3. Bilelektroteknikk, elektronikk og sikkerhetssystemer  
  4. Dokumentasjon og kvalitet  

 

Til hver bok vil det være et eller flere arbeidshefter  der feilsøking, målinger og ulike oppgaver innen de respektive mål er utformet. 

For å dekke de ulike mål i prosjekt til forypning vil de fra før kjente opplæringshefter for VG3 tilbys. Det er opp til den enkelte skole å tilby ulike fordypninger, men aktuelle temaer er blant annet ABS-bremser, dieselmotorer, turboladere og klimaanlegg. (Se siden Videregående hefter  for å få en fullstendig oversikt).

 

Det kan bestilles PowerPoint presentasjoner  til hver lærebok som selges separat eller PDF filer på nettbutikken eller gjennom Brettboka.no  . Se mer om dette under fanen Elektroniske utgaver.

 

Arbeidshefter

Arbeidsheftene innholder praktiske oppgaver og tips for å utfylle det teoretiske stoffet i lærebøkene.

Nr.89 Arbeidshefte for motorteknikk

Nr.90 Arbeidshefte for motorstyringer

Nr.91 Arbeidshefte for bremser

Nr.92 Arbeidshefte for drivverk 

Nr.93 Arbeidshefte for understell

Nr.94 Arbeidshefte for elektroteknikk og elektronikk

Bestill bøker eller arbeidshefter

 

Vare nr. 85 Motorteknikk og motorstyringer

 

Boka vil dekke følgende mål i læreplanen:

 

  planlegge og utføre arbeid i henhold til arbeidsordre og tidsforbruk
  velge redskaper og utstyr, komponenter og arbeidsmetoder ut fra arbeidsoppgave
  finne fram i gjeldende lover og forskrifter for arbeidsoppdraget
  ivareta helse, miljø og sikkerhet ved arbeid på kjøretøy
    velge og bruke verneutstyr etter type arbeidsoperasjon
  demontere og montere ulike motorkomponenter (ta av og montere et topplokk)
  utføre slitasjemålinger i motorer (måle på løse motordeler som stempel, veiv, sylindre og topplokk)
  stille inn registeroverføringer og forklare virkemåte
  utføre trykk- og lekkasjetesting i kjøretøyets systemer (i smøre- og kjølesystemer)
  forklare egenskaper ved og bruksområder for oljer og væsker som brukes i kjøretøy
  forklare oppbygning av og virkemåte for en forbrenningsmotor (4-takts bensinmotor- diesel?)
    forklare den grunnleggende oppbygningen av elektroniske styringssystemer 
    (tenningsanlegg-innsprøytningsanlegg-avgasssystemer)
  utføre feilsøking og skifting av komponenter i drivstoffsystemet (+ tenningssystemet og avgassystemet)
  forklare oppbygningen av og virkemåten til komponenter i drivstoffsystemer (tenningssystemer og avgassystemer)
  utføre avgassmåling og forklare utslippsverdier i henhold til forskrifter og krav (4-gassmåling)

Til toppen

 

Vare nr. 86 Bilelektroteknikk og elektronikk med sikkerhetssystemer

 

Boka vil dekke følgende mål i læreplanen :

 

  forklare begreper i bilelektroteknikk og lese og redegjøre for symboler og skjemaer
   forklare den grunnleggende oppbygningen av elektroniske styringssystemer
  måle elektriske størrelser og vurdere måleresultater
  forklare virkemåten til elektriske komponenter (induksjonsprinsippet og motorprinsippet) 
  utføre spenningsfallsmåling i elektriske anlegg (Lys-ladeanlegg-starteranlegg) 
  kontrollere lysanlegg og justere lys i henhold til forskrifter og krav 
  utføre digital feilsøking på kjøretøyets komponenter (bruk av systemtester)
  forklare virkemåtene til aktive og passive sikkerhetssystemer (sikkerhetssoner-airbag-beltestrammere-SATS systemer

Til toppen

Vare nr. 87 Bremser , drivverk og understell

 

  • ·Boka vil dekke følgende mål i læreplanen :

 

   forklare oppbygningen av og virkemåten til bremseanlegg, 
   forklare oppbygningen av og virkemåten til koplinger og utløsermekanismer 
  feilsøke og reparere bremseanlegg, 
  feilsøke og reparere koblinger og utløsermekanismer
  forklare oppbygning av og virkemåten til girsystemer, mellomaksler, drivaksler, differensialer og drev 
  feilsøke og skifte mellomaksler, drivaksler og lager 
  forklare oppbygningen av og virkemåten til hjul og hjuloppheng 
  demontere og montere komponenter på hjul og hjuloppheng
  forklare oppbygningen av og virkemåten til styreinnretninger (servostyring?)
  feilsøke på og skifte deler i styreinnretninger
  forklare og tolke merking på felger og dekk, forklare krav til kjøretøy og redegjøre for bruksområder
  legge om dekk og avbalansere hjul
  forklare de forskjellige hjulvinklene og beskrive virkningen av ulike feil
   forklare prosedyrene for periodisk kjøretøykontroll 
  beskrive ulike materialtyper som brukes i kjøretøy 
  (Eksosanlegg, bremseklosser, deformasjonssoner, sikkerhetshensyn ved sveising 

Til toppen

Vare nr. 88 Dokumentasjon og kvalitet  

  utarbeide rapporter og skjemaer knyttet til arbeidsoppgavene og
   kvalitetssystemet 
  risikovurdere arbeidsoppdrag 
  utføre produksjonsoppgaver etter gitte krav til kvalitet og HMS 
  forklare hovedprinsippene i et kvalitetssikringssystem (ISO – 9000) 
   behandle spesialavfall i verkstedet og redegjøre for krav til slik  avfallshåndtering 
  finne fram i nødvendige lover og reguleringer som gjelder for verksteder
   innhente tekniske opplysninger til feilsøking, reparasjon og lagerhold
  beregne kostnader knyttet til reparasjoner 
  forklare vareflyten fra leverandør til gjenvinning eller destruksjon, ved hjelp av prinsipper for logistikk 
  følge tegninger, flytskjemaer og målebrevdokumentasjon (feilsøkingsskjemaer og bruken av et målebrev for skade)
  behandle kunder og forklare prinsippene for god kundebehandling

Til toppen

Hvis du har interesse for våre lærebøker eller det er annet du lurer på angående disse bøkene/heftene, så kontakt oss gjerne ved å fylle ut kommentarer på kontaktskjemaet.